REHBERLİK

Karadal Akademi Eğitim Kurumları

Sınavlar ve Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Blog Single

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları,rehber öğretmenler ve bilgi işlem çalışanları ile birlikte yürütülür.Uygulanan sınavların ardından öğrencilerin genel başarası ve ders başarası hakkında bilgi edinmek,konu eksiklerini saptamak amacıyla sınav sonuç karneleri büyük bir titizlikle incelenir.